Lá Two of Cups – Deviant Moon Tarot

Deviant Moon Tarot, Tarot Việt Nam


Two of Cups

Cups 2

Midnight (Đêm Đen) bị thu hút bởi Death (Cái Chết). Hai kẻ yêu nhau trao nhau một hẹn ước. Cùng nâng cốc, họ chúc tụng cho sự hội ngộ.

Nghĩa xuôi: Tình yêu. Mối quan hệ hài hòa. Xích lại gần nhau.

Nghĩa ngược: Tình yêu sai trái. Mối quan hệ tan vỡ. Sở thích đối lập.

Sách Deviant Moon Tarot – Patrick Valenza

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Deviant Moon Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *