Lá Nine of Wands – Sun and Moon Tarot

Sun and Moon Tarot, Tarot Việt Nam


Nine of Wands: sức mạnh

194_30

Sun (Mặt Trời) và Moon (Mặt Trăng) trong Sagittarius (Nhân Mã). Trực giác và sức mạnh tinh thần của sự tưởng tượng. Sự kháng cự và sức mạnh ý chí. Thái độ mạnh mẽ và vững chắc. Sự thống nhất và sức mạnh trên tất cả các cấp độ tinh thần và cảm xúc.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *