Lá Seven of Wands – Sun and Moon Tarot

Sun and Moon Tarot, Tarot Việt Nam


Seven of Wands: dũng cảm

194_28

Mars (Hỏa Tinh) trong Leo (Sư Tử). Niềm tin vào kinh nghiệm và trực giác. Tiến về phía trước và kiên trì. Đương đầu mà không thỏa hiệp. Lòng can đảm để giữ lại những giá trị của bản thân. Hãy hài lòng với thành công, ngay cả khi nó không hoàn hảo.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *