Lá Eight of Wands – Sun and Moon Tarot

Sun and Moon Tarot, Tarot Việt Nam


Eight of Wands: nhanh nhẹn

194_29

Mercury (Thủy Tinh) trong Sagittarius (Nhân Mã). Đạt được thành công bất ngờ. Liên lạc nhanh chóng. Mũi tên của cung thủ ám chỉ có điều gì đó trong không khí – điều gì đó sắp xảy ra. Hãy hành động nhanh chóng để giải quyết vấn đề. Cầu vồng nhắc bạn theo sát những gì bạn đã bắt đầu.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *