Lá Six of Wands – Sun and Moon Tarot

Sun and Moon Tarot, Tarot Việt Nam


Six of Wands: chiến thắng

194_27

Jupiter (Kim Tinh) trong Leo (Sư Tử). Mở rộng, linh hoạt và sáng tạo. Một mối liên hệ có lợi và một tình thế hai bên cùng có lợi. Bước đột phá sáng tạo dẫn đến thành công, sự công nhận hoặc sự nổi tiếng. Sự tán dương đáng mừng.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *