Lá Two of Wands – Sun and Moon Tarot

Sun and Moon Tarot, Tarot Việt Nam


Two of Wands: sự thống trị

194_23

Mars (Hỏa Tinh) trong Aries (Bạch Dương). Mọi thứ trong tầm kiểm soát. Năng lượng hướng về con đường mới. Chủ động tìm kiếm những thách thức mới. Lá bài này mô tả bóng tối và ánh sáng, âm và dương, cân bằng và hội nhập.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *