Lá Three of Wands – Sun and Moon Tarot

Sun and Moon Tarot, Tarot Việt Nam


Three of Wands: đức hạnh

194_24

Sun (Mặt Trời) trong Aries (Bạch Dương). Hoạt động, sự toàn vẹn và thách thức. Một công việc thú vị hoặc một vị trí quyền lực. Những hướng đi mới. Ba ngọn đuốc tung hứng biểu trưng một người nghịch ngợm, cân bằng với trí thông minh, đức hạnh và một trái tim ấm áp.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *