Lá Five of Wands – Sun and Moon Tarot

Sun and Moon Tarot, Tarot Việt Nam


Five of Wands: xung đột

194_26

Saturn (Thổ Tinh) trong Leo (Sư Tử). Sự thất vọng, mâu thuẫn hoặc đối đầu. Nỗ lực sáng tạo bị giảm sút. Chiếc gậy thể thao truyền thống của người châu Phi, Donga, được hiển thị trên lá bài mô tả những thách thức phải đối mặt.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *