Lá Ace of Wands – Sun and Moon Tarot

Sun and Moon Tarot, Tarot Việt Nam


Ace of Wands

194_22

Tia sáng của sự sống và sự sáng tạo. Sức mạnh, hoạt động và sự nhiệt thành. Giác ngộ tâm linh và trực giác. Sự thật và sự chân thực. Những trở ngại bị thiêu rụi. Dự án mới bắt đầu.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *