Lá Four of Wands – Sun and Moon Tarot

Sun and Moon Tarot, Tarot Việt Nam


Four of Wands: hoàn thiện

194_25

Venus (Kim Tinh) trong Aries (Bạch Dương). Bốn chiếc nan của bánh xe thể hiện sự cân bằng, kết cấu và sự hài hòa trong mối quan hệ. Sự hoàn thiện của một giai đoạn sống hoặc chu kỳ định vị một khởi đầu mới cho bạn.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *