Lá VII. The Chariot – Sun and Moon Tarot

Sun and Moon Tarot, Tarot Việt Nam


VII – The Chariot

194_07

Liên kết với Cancer (Cự Giải). Gắn liền với sự thay đổi và hoạt động. Thành công trong việc vượt qua những chặng đường trước đây (thông qua các lá bài trước) mang lại chiến thắng. Niềm vui chiến thắng và sự tự tin đều quan trọng, nhưng chúng không phải là thành tựu của chúng ta. Người đánh xe hướng ý chí và sức mạnh của ông vào việc biến ý tưởng thành hành động, dự án và trải nghiệm. Là người trao ban chiến thắng và chuyển biến, ông giữ vị trí trung tâm trong thiên hà. Bánh xe mang đến sự thay đổi xuất phát từ sự lựa chọn. Taurus mang lại kết quả hữu hình – hành động thông qua sự đối kháng. Cancer, dấu hiệu nước, xuất hiện trên bề mặt để bảo vệ những cảm xúc bên trong. Ký tự Hebrew Cheth là biểu tượng của một hàng rào, và đại diện cho phước lành của cuộc sống.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *