Lá Prince of Swords – Sun and Moon Tarot

Sun and Moon Tarot, Tarot Việt Nam


Prince of Swords

194_72

Khí của khí. Nam tính. Suy nghĩ sáng tạo và trực quan. Sự kiên định. Chariot dẫn đầu bởi một con đại bàng, biểu trưng cho cách nghĩ năng động và chuyển động hướng về phía trước. Sự đột phá bất ngờ.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *