Lá Nine of Swords – Sun and Moon Tarot

Sun and Moon Tarot, Tarot Việt Nam


Nine of Swords: sự tàn bạo

194_50

Mars (Hỏa Tinh) trong Gemini (Song Tử). Nỗi đau tinh thần và sự tuyệt vọng. Những vấn đề gây đau đớn. Hãy giải quyết những phản ứng tiêu cực. Đang quá nghiêm khắc và khó khăn với chính mình. Hãy buông bỏ những suy nghĩ tiêu cực.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *