Lá Two of Swords – Sun and Moon Tarot

Sun and Moon Tarot, Tarot Việt Nam


Two of Swords: an bình

194_43

Moon (Mặt Trăng) trong Libra (Thiên Bình). Sự nghỉ ngơi, tinh thần thiền định. Sự kiên quyết trong việc lựa chọn. Trạng thái yoga đóng thể hiện sự tránh giao tiếp, và nhu cầu về sự cân bằng nội tại. Hãy đưa ra sự lựa chọn cân bằng giữa hai khả năng mâu thuẫn bằng cách tìm kiếm câu trả lời giữa chúng.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *