Lá Four of Swords – Sun and Moon Tarot

Sun and Moon Tarot, Tarot Việt Nam


Four of Swords: thỏa ước

194_45

Jupiter (Mộc Tinh) trong Libra (Thiên Bình). Trạng thái cân bằng. Để thoả thuận và giải quyết vấn đề. Hãy cởi mở và linh hoạt. Sự nghỉ ngơi ép buộc cho phép bạn thể hiện đầy đủ, làm hòa với thực tại, tập trung sự chú ý, và trở nên dễ tiếp thu.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *