Lá Five of Swords – Sun and Moon Tarot

Sun and Moon Tarot, Tarot Việt Nam


Five of Swords: thất bại

194_46

Venus (Kim Tinh) trong Aquarius (Bảo Bình). Bị hạ gục và làm nhục, phải đối mặt với thất bại, mâu thuẫn, hoặc nỗi sợ hãi về thất bại. Hãy cố gắng buông mâu thuẫn hay nỗi sợ. Hãy tiến về phía tự do hoặc tìm đến mối quan hệ mới.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *