Lá Six of Swords – Sun and Moon Tarot

Sun and Moon Tarot, Tarot Việt Nam


Six of Swords: khoa học

194_47

Mercury (Thủy Tinh) trong Aquarius (Bảo Bình). Sự tò mò, kiến thức, hoặc khám phá về tri thức. Lý trí sáng suốt và khách quan, có mục đích. Dấu thập của Dòng Kín của the Golden Dawn tượng trưng cho khả năng tư duy phân tích và xem xét mọi thông tin.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *