Lá Eight of Swords – Sun and Moon Tarot

Sun and Moon Tarot, Tarot Việt Nam


Eight of Swords: sự can thiệp

194_49

Jupiter (Mộc Tinh) trong Gemini (Song Tử). Sự tôn trọng đối với những nỗ lực trí tuệ. Có nhiều khả năng có thể xảy ra hơn bạn nhận thấy. Hãy kết hợp những lựa chọn với nhau. Tâm trí hay nghi ngờ, có thể là đang phân tích quá mức. Sự cản trở, trì trệ và do dự. Thông tin không đáng tin cậy hoặc gây nhầm lẫn.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *