Lá Prince of Pentacles – Sun and Moon Tarot

Sun and Moon Tarot, Tarot Việt Nam


Prince of Pentacles

194_76

Khí của đất. Thành công gắn liền với các trách nhiệm kinh doanh. Cố gắng tạo ra những điều mới một cách trật tự. Hãy giải quyết để đạt đến mục tiêu. Taurus (Kim Ngưu) thể hiện kết cấu. Quả địa cầu là hình tượng hàm nghĩa khám phá những hướng đi mới.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *