Lá Nine of Pentacles – Sun and Moon Tarot

Sun and Moon Tarot, Tarot Việt Nam


Nine of Pentacles: thành tựu

194_60

Sao Kim Venus trong chòm Xử Nữ (Virgo). Những cải thiện trong lĩnh vực tình cảm và tài chính. Vụ thu hoạch hoa hướng dương tượng trưng cho sự hoàn thiện, thành tựu và thành công về mặt vật chất từ sự kỷ luật và kiên trì.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *