Lá Eight of Pentacles – Sun and Moon Tarot

Sun and Moon Tarot, Tarot Việt Nam


Eight of Pentacles: sự khôn ngoan

194_59

Sun (Mặt Trời) trong Virgo (Xử Nữ). Động lực và tự kỷ luật. Học hỏi và hoàn thiện những kỹ năng mới. Hình ảnh cây ăn trái đang phát triển thể hiện việc làm siêng năng hướng tới mục tiêu, chú tâm đến chi tiết và tổ chức.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *