Lá Four of Pentacles – Sun and Moon Tarot

Sun and Moon Tarot, Tarot Việt Nam


Four of Pentacles: sức mạnh

194_55

Sun (Mặt Trời) trong Capricorn (Ma Kết). Quyết tâm và sức mạnh. Bốn ngọn tháp của lâu đài cát thiết lập nên giới hạn và ranh giới. Hám lợi và tham lam. Hành động thực tế và cụ thể.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *