Lá Three of Pentacles – Sun and Moon Tarot

Sun and Moon Tarot, Tarot Việt Nam


Three of Pentacles: công việc

194_54

Mars (Hỏa Tinh) trong Capricorn (Ma Kết). Nghệ nhân trong công việc. Kiến thức chuyên ngành và chuyên gia. Sự công nhận và thành công đạt được bằng sự kiên trì và tập trung.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *