Lá Ten of Pentacles – Sun and Moon Tarot

Sun and Moon Tarot, Tarot Việt Nam


Ten of Pentacles: sự giàu có

194_61

Mercury (Thủy Tinh) trong Virgo (Xử Nữ). Sự giàu có và an toàn trong mọi cấp độ. Sự đánh giá đúng cho tất cả những gì chúng ta có. Cây đời với mười nhánh thể hiện năng lực, sự phong phú, chữa lành và thịnh vượng.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *