Lá Princess of Pentacles – Sun and Moon Tarot

Sun and Moon Tarot, Tarot Việt Nam


Princess of Pentacles

194_77

Đất của đất. Nghiên cứu và giáo dục, Người phụ nữ mang thai hiện thân cho khả năng sinh sản và sự sinh trưởng. Sự sinh sôi của các tạo vật sáng tạo mới. Biểu tượng trên khiên mandala minh họa sự cân bằng. Hoa cho thấy sự kết nối với đất mẹ và mùa màng.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *