Lá King of Pentacles – Sun and Moon Tarot

Sun and Moon Tarot, Tarot Việt Nam


King of Pentacles

194_74

Lửa của đất. King of Pentacles đại diện cho vai trò một bác sĩ hoặc người chữa lành. Sự phong phú, thịnh vượng và tự tin. Tận hưởng thành công và lòng trung của người khác. Gặt hái những gì đã gieo. Các ý tưởng về tài chính và mối quan hệ làm ăn. Chiếc khiên của nhà vua thể hiện sự thống nhất và hài hòa.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *