Lá King of Wands – Sun and Moon Tarot

Sun and Moon Tarot, Tarot Việt Nam


King of Wands

194_62

Thay đổi và sự sống. Ý chí mạnh mẽ. Niềm tin vào năng lực bản thân. King of Wands là một nhà lãnh đạo bẩm sinh. Sự phát triển và trưởng thành về tinh thần. Kỳ lân có nghĩa là tầm nhìn và cảm hứng. Ngọn đuốc thiêu rụi mọi chướng ngại.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *