Lá Queen of Wands – Sun and Moon Tarot

Sun and Moon Tarot, Tarot Việt Nam


Queen of Wands

194_63

Nước của lửa. Tự học hỏi, tự hoàn thiện và chuyển đổi. Những đốm đen trên da báo tiết lộ những mặt tối của bản thân. Lập trường vững chắc thể hiện sức mạnh và sự tự tin.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *