Lá Queen of Cups – Sun and Moon Tarot

Sun and Moon Tarot, Tarot Việt Nam


Queen of Cups

194_67

Nước của nước. Sự toàn vẹn về cảm xúc. Tình yêu và xúc cảm. Queen of Cups là nữ thần tình yêu. Chu kỳ nữ tính và trực giác. Nước và sự phản chiếu thể hiện sự duy linh – “Trên sao dưới vậy”.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *