Lá Eight of Cups – Sun and Moon Tarot

Sun and Moon Tarot, Tarot Việt Nam


Eight of Cups: sự lười biếng

194_39

Saturn (Thổ Tinh) trong Pisces (Song Ngư). Cảm xúc quá mức. Cho đi quá nhiều. Sự trì trệ. Thiếu chủ động. Nhận thức được giới hạn cảm xúc và đặt ra ranh giới. Bắt đầu từ sự thất vọng và chia cách. Sự khác biệt.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *