Lá Four of Cups – Sun and Moon Tarot

Sun and Moon Tarot, Tarot Việt Nam


Four of Cups: sự xa hoa

194_35

Moon (Mặt Trăng) trong Cancer (Cự Giải). Trải nghiệm mới, Sự khác biệt về xúc cảm. Sự thừa mứa dẫn đến không hài lòng và chán nản. Những khả năng mới xuất hiện. Bóng sen dưới nước thể hiện sự phong phú về cảm xúc và tâm hồn.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *