Lá Five of Cups – Sun and Moon Tarot

Sun and Moon Tarot, Tarot Việt Nam


Five of Cups: sự thất vọng

194_36

Mars (Hỏa Tinh) trong Scorpio (Bò Cạp). Muộn phiền và mất hy vọng. Buông bỏ những vấn đề xúc cảm cũ để trải nghiệm sự chuyển hóa.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *