Lá Nine of Cups – Sun and Moon Tarot

Sun and Moon Tarot, Tarot Việt Nam


Nine of Cups: hạnh phúc

194_40

Jupiter (Mộc Tinh) trong Pisces (Song Ngư). Hạnh phúc cả về thể chất lẫn tình cảm. Phát triển tích cực trong mối quan hệ. Thành công về tài chính cũng như sự nghiệp. Sáng tạo. Chào đón cơ hội với vòng tay rộng mở và đón nhận sự hài lòng hoàn toàn. Nhảy lên vì vui sướng!

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *