Lá Three of Cups – Sun and Moon Tarot

Sun and Moon Tarot, Tarot Việt Nam


Three of Cups: tình cảm dạt dào

194_34

Mercury (Thủy Tinh) trong Cancer (Cự Giải). Cảm xúc dạt dào và phong phú. Biểu trưng của tình bạn. Đến với nhau và chia sẻ. Mặt trăng chiếu sáng mặt nước và cảm xúc.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *