Lá Two of Cups – Sun and Moon Tarot

Sun and Moon Tarot, Tarot Việt Nam


Two of Cups: tình yêu

194_33

Venus (Kim Tinh) trong Cancer (Cự Giải). Tình yêu, sự bắt đầu một mối quan hệ mới, hoặc tuyên ngôn về tình yêu. Biển xanh tượng trưng cho tình yêu được đáp lại, và được trân trọng. Bóng sen trên mặt nước thể hiện tình yêu thiêng liêng trong tự nhiên. “Trên dưới như nhau, trong ngoài như một”.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *