Lá Six of Cups – Sun and Moon Tarot

Sun and Moon Tarot, Tarot Việt Nam


Six of Cups: niềm vui

194_37

Sun (Mặt Trời) trong Scorpio (Bò Cạp). Nước bắn tung tóe thể hiện niềm vui thuần khiết. Hoa sen thể hiện sự phong phú về tinh thần. Trẻ thơ vô tư chơi đùa biểu thị sự chữa lành về mặt cảm xúc và những ký ức trẻ thơ đầy niềm vui. Trăng ảnh hưởng đến mặt nước và cảm xúc.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *