Lá Two of Pentacles – Sun and Moon Tarot

Sun and Moon Tarot, Tarot Việt Nam


Two of Pentacles: thay đổi

194_53

Jupiter (Mộc Tinh) trong Capricorn (Ma Kết). Khôi phục sự cân bằng. Lemniscate (hình 8) mô tả sự cân bằng, điều chỉnh, và chuyển động theo chu kỳ. Các yếu tố âm dương qua lại mang đến sự cân bằng giữa công việc và vui chơi. Hãy đi theo dòng chảy.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *