Lá Eight of Wands – Celestial Tarot

Celestial Tarot, Tarot Việt Nam


Eight of Wands

Chòm sao Thiên Đàn (Ara)

Lá Eight of Wands - Celestial Tarot

Trung tâm của tôn giáo Hy Lạp là nghi lễ hy sinh, được thực hiện tại một bàn thờ, một khía cạnh thiết yếu vào mỗi dịp lễ linh thiêng. Bàn thờ là những thành phần của mặt đất linh thiêng, nơi những nghi lễ được tiến hành. Lá bài cho thấy chúng ta đã bước vào thời điểm thiêng liêng, với sự đồng bộ đầy đủ, sau khi đã hy sinh những điều thích hợp. Trong Celestial Tarot, Ara, bàn thờ đang cháy với sự nghi ngờ và lo lắng từ những người cầu khấn hy sinh vì chúa. Sau khi đã tiêu diệt sự ô tạp và khó khăn, lá bài này báo trước một thời kỳ của những hành động tích cực, du lịch, và sự di chuyển đến lãnh thổ mới.

Sách Celestial Tarot – Kay Steventon, Brian Clark

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Celestial Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *