Lá I. The Magician – Celestial Tarot

Celestial Tarot, Tarot Việt Nam


I. The Magician

Món quà dẫn lối của Mercury

Lá I. The Magician - Celestial Tarot

Mercury trẻ trung, mạnh mẽ chính là Magician đã sẵn sàng dẫn lối cho chúng ta băng qua con đường mê cung phía trước. Mercury là đại diện của Uranus  đã kết nạp the Fool vào trò chơi cuộc sống, bằng cách ban cho chàng những kỹ năng cần thiết để đánh lừa đối thủ. Khi rút được lá bài Magician, nó ám chỉ sự nhận thức về các mục tiêu cũng như ý chí, sự khéo léo và trí tuệ cần thiết để theo đuổi mục tiêu. Trong thần thoại, Mercury ý thức được điều này ngay từ đầu. Là người bảo trợ tuổi trẻ, chàng nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta được nạp đầy năng lực và năng lượng để theo đuổi chúng. Lá bài báo hiệu một giai đoạn mới đầy tinh thần phong phú và động lực. Một quá trình sáng tạo nằm trong tay chúng ta. Lá bài Magician gợi ý cho chúng ta về sự hiển linh của chúa trời, người sẵn lòng dẫn lối cho chúng ta vượt qua ngưỡng cửa của sự thay đổi.

Sách Celestial Tarot – Kay Steventon, Brian Clark

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Celestial Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *