Lá Five of Wands – Celestial Tarot

Celestial Tarot, Tarot Việt Nam


Five of Wands

Chòm sao Cự Tước (Crater)

Lá Five of Wands - Celestial Tarot

Chòm sao Cự tước nằm ở mặt sau của chòm sao Trường Xà, đại diện cho chén thánh Apollo đã trao cho con quạ để lấy đầy nước của sự sống. Chiếc chén có liên quan đến thần thoại, bao gồm chén rượu của Dionysus, vạc Medea và giếng của Apollo. Một chén thánh hoặc là tượng trưng cho sự viên mãn của cuộc sống, hoặc là hạn hán và đói nghèo, khi chén rỗng. Vì Chén thánh đại diện cho nhiệm vụ của hiệp sĩ, nó đấu tranh cho vật chứa linh thiêng nắm giữ mạch máu của cuộc sống. Khi Five of Wands xuất hiện, nó khuyến khích sự đấu tranh cho sự chính trực và đạo đức của chính bạn, và thách thức những trở ngại đang cản trở con đường làm đầy chén thánh nội tại.

Sách Celestial Tarot – Kay Steventon, Brian Clark

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Celestial Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *