Lá Seven of Cups – Celestial Tarot

Celestial Tarot, Tarot Việt Nam


Seven of Cups

Chòm sao Đôi (Al Risha), Cái gút của Song ngư

Lá Seven of Cups - Celestial Tarot

Lần đầu tiên và duy nhất, một ngôi sao kiên định đại diện cho một lá bài. Ngôi sao này là sao Đôi, là cái gút ở dãy đuôi của cá Piscean. Đối với Ptolemy, ngôi sao này đại diện cho nút thắt, đại diện cho đính ước tình yêu đã trở nên vướng bận mà họ cần phải cắt bỏ, hoặc luân phiên phản ánh nút thắt mang tính thần thánh ràng buộc tình yêu với nhau. Lá bài cũng biểu thị một thời điểm thiết yếu trong một mối quan hệ hoặc một giai đoạn sống, giai đoạn mà điều quan trọng là đính ước chứ không phải ràng buộc, làm rõ sự cần thiết phải dứt bỏ thông qua những nút thắt nhạy cảm hỗn loạn và vướng víu.

Sách Celestial Tarot – Kay Steventon, Brian Clark

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Celestial Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *