Lá Eight of Cups – Celestial Tarot

Celestial Tarot, Tarot Việt Nam


Eight of Cups

Chòm sao Tiên Vương (Cepheus)

Lá Eight of Cups - Celestial Tarot

Thời của những vị vua cổ đại đại diện cho chòm sao này. Trong thần thoại, vua Cepheus được dẫn dắt phải hy sinh người con gái của mình. Do đó, lá bài này đặt câu hỏi “Điều gì cần phải hy sinh để khôi phục lại một mối quan hệ hài hòa với tinh thần?” Eight of Cups báo hiệu thời kỳ thoái trào trong khi phải cam chịu những cảm xúc này. Thông thường, ngòi nổ trung tâm để kích hoạt sự tự kiểm tra chính là một mối quan hệ. Ở mức độ sấm truyền, lá bài cho thấy một cuộc hành trình của trái tim, có thể hiện thực hóa như một cuộc hành trình thể chất. Dù lá bài này này có mở cách gì, thì một cá nhân cũng phải chuyển hóa thông qua sự hy sinh sự phòng vệ của họ.

Sách Celestial Tarot – Kay Steventon, Brian Clark

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Celestial Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *