Trải Bài Tarot – Lá Bài Emperor

Lá Bài Tarot, Tarot Việt Nam, Trải Bài Tarot


Trải bài này dựa trên hình ảnh lá bài The Emperor bộ Rider-Waite Smith. Mỗi câu hỏi ứng với từng chi tiết trong lá bài.

Rút riêng lá the Emperor và đặt ở trung tâm trải bài, sau đó tiếp tục rút bài trải ra như trong hình.

Lá Bài Emperor

1. Ngai vua: Tôi đã tạo được điều gì mang tính ổn định lâu dài?

2. Đầu bò đực: Làm thế nào để tôi trở nên cứng rắn ương ngạnh?

3. Thanh trượng Ankh: Điều gì là vĩnh viễn?

4. Quả cầu: Tôi có thể thi triển sức mạnh ở đâu?

5. Vương miện: Làm thế nào để tôi kết nối với tâm linh?

6. Con sông: Làm thế nào để tôi giữ được sự sôi nổi trong tình cảm – cảm xúc?

7. Dãy núi: Tôi bỏ lại điều gì phía sau?

8. Áo giáp: Làm thế nào để tôi sống có trách nhiệm hơn?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *