Lá The Emperor – Prisma Visions Tarot

Prisma Vision Tarot, Tarot Việt Nam


The Emperor

4 - Emperor

Nếu The Empress chấp nhận bạn vì chính con người bạn thì The Emperor lại thử thách để bạn trở nên vĩ đại hơn. Bằng cách áp đặt sự nghiêm khắc và những quy tắc cứng nhắc lên bản thân mình (hoặc cho phép người đó làm điều đó vì bản thân bạn), bạn đã có đủ dũng khí để phát triển một cách đầy ý nghĩa, tối đa hóa thời gian và tiềm năng của chính mình. Bằng việc nỗ lực kiểm soát những thứ xung quanh, bạn trở thành người kiểm soát chính vận mệnh của mình.

Khi bạn cảm nhận được năng lượng của The Emperor, bạn có thể tự nhiên đứng lên một vị thế đầy uy quyền. Hãy chú ý sử dụng sự ảnh hưởng đang gia tăng của bản thân cho mục đích tốt. Hãy cố đừng trở nên trịch thượng với những thứ quanh mình mà hành động theo cách có thể thúc đẩy chúng phát triển. Bằng cách nâng đỡ những kẻ khác, bạn có thể cải thiện chất lượng cuộc sống cũng như cộng đồng của mình như một thể thống nhất.

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *