Prisma Visions Tarot – Sách Hướng Dẫn

Prisma Vision Tarot, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot, Tarot Việt Nam


Bộ bài Prisma Visions Tarot gồm 79 lá tuyệt đẹp được tạo nên bởi James R. Eads, tác giả của bộ Light Visions Tarot. Bộ bài Tarot thứ hai này của ông với được phổ màu với phong cách siêu thực ấn tượng. 23 lá bài Ẩn Chính có viền và 56 lá Ẩn Phụ không viền. Các lá bài có thể xếp lại thành hình ảnh.

Xin vui lòng Click vào hình bên dưới để xem ý nghĩa từng lá bài.

Bộ Ẩn Chính

0 - The Fool 1 - Magician 2 - High Priestess 3 - Empress
4 - Emperor 5 - Hierophant 6 - Lovers 7 - Chariot
8 - Strength 9 - Hermit 10 - Wheel of Fortune 11 - Justice
12 - Hanged Man 13 - Death 14 - Temperance 15 - Devil
16 - Tower 17 - Star 18 - Moon 19 - Sun
20 - Judgment 21 - World 22 - Strawberry

Bộ Wands

24 - Ace of Wands 25 - Two of Wands 26 - Three of Wands 27 - Four of Wands
28 - Five of Wands 29 - Six of Wands 30 - Seven of Wands 31 - Eight of Wands
32 - Nine of Wands 33 - Ten of Wands 34 - Page of Wands 35 - Knight of Wands
36 - Queen of Wands 37 - King of Wands

Bộ Chalices

38 - Ace of Chalices 39 - Two of Chalices 40 - Three of Chalices 41 - Four of Chalices
42 - Five of Chalices 43 - Six of Chalices 44 - Seven of Chalices 45 - Eight of Chalices
46 - Nine of Chalices 47 - Ten of Chalices 48 - Page of Chalices 49 - Knight of Chalices
50 - Queen of Chalices 51 - King of Chalices

Bộ Swords 

52 - Ace of Swords 53 - Two of Swords 54 - Three of Swords 55 - Four of Swords
56 - Five of Swords 57 - Six of Swords 58 - Seven of Swords 59 - Eight of Swords
60 - Nine of Swords 61 - Ten of Swords 62 - Page of Swords 63 - Knight of Swords
64 - Queen of Swords 65 - King of Swords

Bộ Pentacles

66 - Ace of Pentacles 67 - Two of Pentacles 68 - Three of Pentacles 69 - Four of Pentacles
70 - Five of Pencles 71 - Six of Pentacles 72 - Seven of Pentacles 73 - Eight of Pentacles
74 - Nine of Pentacles 75 - Ten of Pentacles 76 - Page of Swords 77 - Knight of Pentacles
78 - Queen of Pentacles 79 - King of Pentacles

Sách Prisma Visions Tarot – James R. Eads

Xin lưu ý đây là bản dịch tham khảo, không mang tính chất thương mại. Người đọc vui lòng cân nhắc trước khi quyết định in ra.

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *