Lá The Strawberries – Prisma Visions Tarot

Prisma Vision Tarot, Tarot Việt Nam


Strawberries

22 - Strawberry

Sự sống bùng nổ và bắn tung về phía trước! Nguồn tinh lực này chảy thành dòng khỏi quả dâu, và được thể hiện trong nhiều lá bài mạnh nhất, năng động nhất của bộ Tarot. Hân hoan và mạnh mẽ, chúng quây quần lại bất cứ đường dẫn nào có thể giúp mình hiển lộ. Khi bạn thấy nguồn năng lượng của nó thể hiện trong trải bài, hãy nhớ rằng một vài khía cạnh trong cuộc sống của bạn đang được ban phúc lành lúc này – bạn đang được “sạc” đầy năng lượng nguyên thô tách ra từ những phân tử đầu tiên trong vũ trụ.

Nhiều người sẽ lấy lá The Strawberries ra khỏi bộ bài của họ vì nó không phải là một phần của bộ Ẩn chính nguyên bản. Bạn có toàn quyền quyết định của riêng mình.

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *