Lá Eight of Wands – Prisma Visions Tarot

Prisma Vision Tarot, Tarot Việt Nam


Eight of Wands

31 - Eight of Wands

Sau cuộc chạy nước rút vội vàng của lá Seven of Wands, bạn đã đặt chân lên mặt đất vững chắc. Những chiếc xúc tu trong mờ đã dẫn dắt bạn qua chặng đường trước của cuộc hành trình giờ đã bén rễ. Chúng mọc càng dày hơn và thành những dây leo đang ra hoa, nó giống như những bông hoa dại mà bạn đã mồi lên ngọn lửa lý tưởng đầu tiên. Nó tăng trưởng vọt lên thành một cái cây, vượt lên trên những vòm lá để đó nhận ánh sáng mặt trời mang đến sự sống. Sau chuyến hành trình hiểm nghèo, nó chỉ cần một động lực cuối cùng để có thể đơm hoa kết quả. Cuối cùng thì giấc mơ của bạn cũng thành hiện thực.

Có thể bạn đang mệt mỏi nhưng bây giờ không phải là lúc để dừng lại – càng gần vạch đích thì không có thời gian để giảm tốc độ. Vị trí hiện thời của bạn cần một sự bùng phát năng lượng cuối để đẩy bạn đến chiến thắng. Hãy thể hiện sự vội vã. Đừng ngừng ngại. Bạn đã đến gần lắm rồi.

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *