Lá Nine of Wands – Prisma Visions Tarot

Prisma Vision Tarot, Tarot Việt Nam


Nine of Wands

32 - Nine of Wands

Vì ý tưởng của bạn đã bám rễ, nên nó đang phát triển một cách nhanh chóng trong sự khao khát và vui thú. Nó sinh sản ra rất nhiều, cuộn quấn lên thân cây và đe dọa sẽ vượt qua bạn. Những vệt cắt năng lượng mà bạn đã trồng từ khi sinh ra vươn lên uốn lượn từ thành trì của chúng, chúng đang cố gắng trói bạn vào gốc cây. Bạn cắm chiếc gậy của mình một cách dứt khoát xuống mặt đất nhằm cố tiến lên phía trước, thoát khỏi sự khống chế áp đảo của chúng.

Tin tốt là ý tưởng của bạn cuối cùng cũng cất cánh – nó không cần sự chăm sóc và chú ý liên tục để sinh tồn. Thực tế thì nó đã quá thành công, và phát triển một cách nhanh chóng ngoài tầm kiểm soát của bạn. Khi nó trông có vẻ suy thoái thì bạn cần lao mình vào duy trì nó, bởi vì sẽ có rất nhiều thử thách không thể tiên liệu cần giám sát và rèn luyện. Thử thách cuối cùng của bạn là vượt qua chính lý tưởng của mình.

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *