Trải Bài Tarot – Hoạt Động Tình Nguyện

Lời Khuyên, Tarot Việt Nam, Trải Bài Tarot


Bạn muốn giúp đỡ người khác? Trải bài được tạo ra nhắm chỉ dẫn hướng đi cho bạn khi bạn muốn làm tình nguyện viên.

Hãy thực hiện trải bài với niềm tận tâm và tình yêu thương. Bất kì cử chỉ nào thể hiện lòng hảo tâm, dù nhỏ nhoi cách mấy, đều tạo ảnh hưởng tốt trong mắt người khác.

Hoạt Động Tình Nguyện

1. Bạn nên giúp đỡ cho thành phần độ tuổi nào?

2. Sở trường của bạn là gì?

3. Bạn cần dành bao nhiêu thời gian cho hoạt động tình nguyện này?

4. Bạn có đủ khả năng để đảm nhận trách nhiệm/nghĩa vụ?

5. Làm thế nào để bạn có thể thực hiện công tác tốt nhất?

6. Công việc tình nguyện nào phù hợp với bạn nhất?

7. Bạn nên hướng đến tổ chức nào?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên