Trải Bài Tarot – Tình Yêu Loài Ngựa

Lời Khuyên, Phát Triển Bản Thân, Tarot Việt Nam, Trải Bài Tarot


Loài người nợ loài ngựa một món nợ ân huệ rất lớn. Kể từ khi ngựa được thuần hoá, ngựa đã đóng một vai trò quan trọng trong đời sống loài người. Trải bài này dựa trên những hình ảnh biểu tượng của loài ngựa để truyền cảm hứng cho những câu hỏi.

horse lovers

  1. Tôi đang cố gắng cho điều gì trong cuộc sống?
  2. Làm thế nào để tôi có thể sử dụng hiệu quả năng lực của bản thân?
  3. Tôi sẽ làm hết sức mình trong việc gì?
  4. Điều gì cho tôi sự tự do?
  5. Làm thế nào để tôi mạnh mẽ hơn?
  6. Tôi cao quý như thế nào?
  7. Tôi duyên dáng như thế nào?
  8. Tôi tự do như thế nào?

_________________

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.

Dịch: Tiểu Liên

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *